Doneren

Het Omega Project heeft de Omega cursus ontwikkeld, en dat werd mogelijk gemaakt door giften. Als je het interessant en waardevol gevonden hebt om aan deze cursus deel te nemen, zouden we je willen vragen om financieel mee te helpen dit werk voort te zetten. Je gift is zeer welkom en je mag ervan uitgaan dat het een goede investering is in de voortgang van Gods Koninkrijk. Hieronder staan de bankgegevens, en daaronder een fomulier voor een machtiging. Bij voorbaat dank!

Stichting Het Omega Project
NL81ABNA0509517307

Frequentie(Vereist)

Over het Omegaproject